De eerste en tweede serie foto's van het paasweekend 2017 te Amerongen staat online. Het was een zeer goed bezocht weekend.

Het paasweekend vond dit jaar plaats op camping de Boterbloem te Amerongen en bracht ons naar de collectie Technische Troepen te Soesterberg. Albert, nogmaals bedankt voor de top organisatie en uitstekend verzorgde BBQ!

 

De foto's vind u via het menu of met een directe link hier

Heeft u ook foto's gemaakt? Deel ze zodat ze ook op de site komen!

Uit FEHAC nieuwsbrief d.d. 10-2-2017:


Rechter handhaaft Utrechtse milieuzone  
De Raad van State heeft woensdag 8 januari jl. de gemeente Utrecht ook in hoger beroep in het gelijk gesteld bij het instellen van een milieuzone in het centrum van de stad.

Twee belangenorganisaties, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), hadden het instellen van de milieuzone aangevochten en hebben dus verloren. Beide organisaties hadden ieder een andere invalshoek bij hun verzet tegen de Utrechtse milieuzone. De KNAC deed dit omdat ze in de kern tegen de invoering van een milieuzone zijn. SSLU was tegen het besluit van de gemeente, omdat de uitstoot door het aantal omleidingen als gevolg van de milieuzone, niet minder maar juist vergroot wordt. 

Noodzaak hoeft niet aangetoond te worden 
Volgens de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, mag de gemeente Utrecht verkeersbesluiten nemen en het is niet nodig dat de gemeente communiceert over de redenen waarom deze verkeersbesluiten worden genomen. 
Bovendien heeft de gemeente in dit geval gemotiveerd waarom het besluit genomen werd, namelijk vanwege milieu-overwegingen. De Raad van State oordeelt daarnaast dat de milieuzone past in een breder beleid van de gemeente Utrecht om de luchtkwaliteit te verbeteren. En de absolute noodzaak van een verkeersbesluit hoeft ook niet aangetoond te worden. Voldoende is dat het milieubelang gediend wordt en dat de voor- en tegenargumenten voor de milieuzone zijn afgewogen. 
 
Politiek vroegtijdig benaderen 
De inspanningen voor het behoud van mobiel erfgoed door belangenorganisaties als de FEHAC en de KNAC worden wel heel moeilijk als overheden de noodzaak voor hun verkeersbesluiten niet meer hoeven aan te tonen. Instelling van een milieuzone kan dus zomaar gebeuren en hoeft niet getoetst te worden op werkelijk nut, dringende noodzaak en bewezen effect op de luchtkwaliteit. Dat betekent dat de politiek vooral bewerkt moet worden vóór de besluiten genomen worden.  

Zoals een aantal van u heeft opgemerkt bevind zich op deze site een inlogformulier. Hieronder stond een link om te registreren (wat sommige vroege vogels hadden gedaan) maar deze is nu verwijderd.

Omdat ik erg veel mail krijg behoeft dit wat toelichting...!

Dit inlogformulier is voor clubleden zodat zij op den duur toegang krijgen tot de digitale versie van reeds uitgebrachte Hercules clubbladen. Op dit moment zijn de Herculessen nog niet online en zijn deze accounts nog niet gemaakt. Een ieder die bij aanmelding bij de club een emailadres heeft opgegeven zal zijn inloggevens digitaal ontvangen. 

Word vervolgd.

-Dik

Nieuw in de download rubriek een tweetal nuttige zaken:

Zekeringenkast layout in handig PDF formaat met uitleg of benoeming van elke aansluiting in de zekeringenkast van een 126. Handig om uit te printen en in de stalling op te hangen!

Elektrisch schema zoals opgestuurd in redelijk hoge resolutie. Printbaar op A3 en dan nog prima te lezen. Wederom handig voor in de schuur!

Klik door naar de downloads pagina via het menu, of klik hier om de downloads te bekijken

 

Mogen wij tevens u aandacht voor het volgende..?

Zoals al in de Hercules zomereditie en op de site te lezen is en met de ALV is aangehaald, zijn de volgende evenementen:

Sleutel- en leuterdag 12 November a.s. bij het bekende adres in Apeldoorn

Magazijndag 28 December a.s. bij het welbekende clubmagazijn

Komt u allen, komt u allen!

Welkom op onze vernieuwde clubsite! In verband met gebruikersgemak voor het bestuur is gekozen om deze om te bouwen naar een ander systeem. 

 

Het ziet er nu wellicht net anders uit maar er is geen informatie verloren gegaan: alles is er nog. Ook is het forum in ere gelaten.

 

Mocht u hier en daar een onvolkomendheidje vinden, schroom niet om de webmaster voorzichtig tegen de schenen te schoppen ;-) De foto's en downloads zijn nog een work in progress.